Telefon: +36-20/345-2566
E-mail: info@ideaoktatasikozpont.hu


Vállalatok részére

    Vállalatok, cégek, közintézmények részére ajánljuk
​I. NYELVOKTATÁS
 
 Az IDEA Oktatási Központ diplomás, tapasztalt nyelvtanárai tökéletes választás az Ön cége számára, ha dolgozóinak a gyors, hatékony, kommunikáció-centrikus nyelvoktatást szeretné biztosítani.

Oktatási Központunk a vállalti nyelvoktatás terén is kiváló minőségben, kedvező áron és megbízhatóan kínálja szolgáltatásait angol, német, olasz, orosz, francia és magyar nyelven.

Területeink:
Általános nyelvi képzés
Üzleti nyelvi képzés
Üzleti szaknyelvi képzés


MIÉRT AZ IDEA?

 

Vállalati nyelvoktatás esetén a tanfolyam megkezdése előtt ingyenes szint és igényfelmérést tartunk, képzési tanácsadást nyújtunk, majd ennek alapján elkészítjük a lehető legoptimálisabb csoportbeosztást, ami mind szakmailag, mind pedig költséghatékonyságban ideális a megbízónk részére.

Valamennyi kihelyezett nyelvtanfolyam esetében a cégre szabott tanmenet, haladási ütemterv és igény esetén speciális szakmai anyag készül.

Felnőtt tanulási igényeket figyelembe véve állítjuk össze kötetlen, beszédcentrikus, sikerorientált óráinkat.

A vállalati képzés tanóráiról külön naplót vezetünk, amelyben rögzítjük a hallgatók részvételét, az egyes órákon leadott, átvett tananyagot és a résztvevők eredményeit.

A nyelvtanár folyamatosan figyelemmel kíséri és értékeli a tanulók fejlődését, amelyről egyéni megbeszélés során, valamint a cég számára készített részletes, írásos beszámolóban ad tájékoztatást.

Igény esetén a képzés során folyamatosan mérjük a hallgatók elégedettségét, melyről részletes jelentés küldünk a megrendelőnek az előzetesen megbeszélt időszakos rendszerességgel, valamint a tanfolyam lezárását követően is.

Az egyes nyelvi szintek végén a résztvevők zárótesztet írnak, amelynek eredményes megírása esetén tanúsítványt kapnak a modul sikeres elvégzéséről.

A vállalati nyelvoktatás során az órákat vagy az IDEA Oktatási Központban vagy a megrendelő telephelyén tartjuk, az időpontokat és a beosztást teljes mértékben a cég munkarendjéhez igazítjuk.

A kihelyezett tanfolyam kezdési dátuma és az órarend kialakítása a szabadságolások és más elfoglaltságok figyelembe vételével történik.


Magyar mint idegen nyelv:

Oktatási Központunk szakképzett, tapasztalt magyar mint idegen nyelv tanítására speciálisan felkészült tanárral dolgozik.

A tananyagot a Megrendelő igényeinek megfelelően állítjuk össze, igény esetén speciális üzleti vagy szakmai szókinccsel kiegészítve.

Elsődleges célunk, hogy a magyarul tanulni kívánó Ügyfeleinknek feltárjuk anyanyelvünk szépségeit, és megtanítva a magyar nyelv különleges sajátosságait tökéletesítsük tudását a korszerű kommunikáció-központú nyelvtanítás eszközeivel.

Az oktatás történhet a Megrendelő telephelyén vagy az IDEA Oktatási Központban. 
  
II. TRÉNINGEK


 
Kapcsolaterősítő, csapaterősítő tréning: a tréning során a csoporttagok olyan oldalukról is megismerhetik egymást, amely a munka során rejtve marad. A másik jobb megismerése elősegítheti a munkatársak közötti összhang fokozódását, bizalomtelibb munkahelyi légkör kialakulását. A gyakorlatok elősegítik a csoporton belüli együttműködést, hatékonyabbá teszik a csoportos döntéshozást, fokozzák a csoport kreativitását.

Személyiség- és képességfejlesztő tréning: a tréning célja az önreflexió képességének fejlesztése, az önismeret fokozása. A tréningen foglalkozunk a személyes erősségek és gyengeségek feltárásával, a változás iránti igény kialakításával. Tisztázzuk a személyes értékeket, rövid és hosszú távú célokat, igény szerint fejlődési tervet készítünk. A képességfejlesztés magában foglalja a figyelem, koncentráció, gondolkodási képességek, továbbá a társas készségek fejlesztését is.


Hatékony kommunikáció tréning: gyakorlatokkal és feladatokkal fejlesztjük a kommunikációs képességeket és segítjük elő a hatékony kommunikáció elsajátítását. A tréningen foglalkozunk a személyközi, a szervezeti, valamint a csoportközi kommunikáció sajátosságaival. Igény szerint kitérünk az írásbeli kommunikációra és a prezentációtartásra is.


Konfliktusmegoldási tréning: a feladatok segítségével a csoporttagok eljutnak a konfliktus első jeleinek felismerésétől a megfelelő megoldási mód kiválasztásáig. A tréning során megismerkedhetnek a különböző konfliktushelyzetek jellegzetességeivel (külön hangsúllyal a munkahelyi konfliktusokra), illetve a problémamegoldás lépéseivel, a különböző konfliktusmegoldási stratégiákkal.


Asszertivitás, pozitív gondolkodás tréning: a tréning célja a lelki egészség megőrzése, az énhatékonyság fejlesztése. A feladatok között megtalálhatók a személyes elégedettség, pszichés jóllét fokozását megcélzó gyakorlatok, de foglalkozunk az egyéni autonómia elősegítésével, a jó időgazdálkodással, a kreativitás fejlesztésével is. A tréning része a pozitív kommunikáció elsajátítása, különös tekintettel a konfliktushelyzetekre.