Beiratkozási és fizetési feltételek

BEIRATKOZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
 
 1. A 16. életévét még be nem töltött Tanuló csak szülői beleegyezéssel iratkozhat be.
   
 2. Beiratkozáskor a Tanuló hozzájárul adatainak az IDEA Oktatási Központ által történő nyilvántartásba vételéhez. Ezen adatokat az IDEA Oktatási Központ szigorúan bizalmasan kezeli, külső félnek át nem adja.
   
 3. Az IOK vállalja, hogy minőségi oktatási szolgáltatást biztosít Tanulója részére, az előzetesen, a beiratkozáskor egyeztetett időpontban, óraszámban, tudásszinten és csoportméretben (egyénileg, párosan vagy kiscsoportban).
   
 4. Ha az IOK az előbbiek bármely részletén változtatni szeretne, azt köteles a Tanulóval mielőbb, a tanfolyam megkezdése előtt, de legkésőbb az első órán tudatni. Ha a változások a Tanuló számára nem elfogadhatók, és nem találunk más megoldást, a Tanuló az oktatástól elállhat, az IOK a befizetett tandíjat visszatéríti, amennyiben a Tanuló a tanfolyamot még nem kezdte meg.
   
 5. Az IOK köteles az órák maradéktalan megtartására, az órák pontos kezdésére és befejezésére, a tárgyi feltételek és az ideális körülmények biztosítására. 
 6. Az IOK vállalkozik arra, hogy az előre meghirdetett feltételekkel elindítja a tanfolyamot, fenntartja azonban a jogot arra, hogy amennyiben minimális csoportlétszám (3-4 fő) nem jön össze, úgy az alábbi 3 megoldást ajánlja fel a Tanulójának:
  - a tandíj a létszám függvényében megemelkedik /erről az IOK árlistát ad ki/, melynek vállalása csakis együttesen történhet és természetesen nem kötelező

  - át lehet menni a Tanulónak egy másik, azonos szintű, más időpontban lévő csoportba

  - illetve ha egyik fenti megoldás sem felel meg a Tanulónak, akkor az IOK maradéktalanul visszafizeti a befizetett tandíjat, amennyiben a tanfolyam még nem kezdődött meg.
   
 7. A tanítási óra lemondása csoportos oktatás esetén: 
  • óraelmaradás esetén a csoport és a tanár által egyeztetett új időpontban kerül sor a pótórára
  • ha a tanuló nem jelenik meg a tanfolyami órákon, nem áll módunkban visszatéríteni a befizetett összeget, felzárkóztató pótóra megtartására csak külön óradíj megfizetése esetén van lehetőség
  • az oktató tanár távolmaradás esetén az OIK köteles helyettesítő tanárt biztosítani a meghirdetett időpontra, amennyiben ez nem sikerül, az elmaradt órát bepótoljuk
   
 8. A tanítási óra lemondása egyéni oktatás esetén:
  - ha a Tanuló betegsége vagy egyéb probléma esetén a tanítási óra megkezdése előtt 3 órával lemondja azt, az óradíj nem kerül felszámolásra, az elmaradt órát bepótoljuk
  - a választott/kurzusvezető tanár betegsége, egyéb problémája esetén az IOK minden esetben megpróbál helyettes tanárt biztosítani, amennyiben a Tanuló ezt nem fogadja el, az óradíj szintén nem kerül felszámolásra, az elmaradt óra egy későbbi időpontban kerül megtartásra
  - ha a Tanuló nem jelenik meg az órán, előzetesen nem jelezte távolmaradását vagy az óra megkezdése előtt 3 órán belül mondja le azt, az óradíj felszámolásra kerül.
   
 9. Az óradíj összegéről, fizetésének módjáról egyéni vagy páros oktatás esetén a Tanuló és az IOK közösen állapodnak meg. A megállapodás a képzés időtartamára vagy maximálisan egy évre szól, ez idő alatt a megállapított óradíj változatlan feltételek mellett nem emelhető. 
   
 10. A beiratkozáskor a teljes tandíj befizethető egy összegben, készpénzben vagy banki átutalással az IOK számlájára. Nem tanfolyami képzések esetén 6, 10, 12 vagy 20 órás bérlet formájában lehetséges az óradíj befizetése.
   
 11. Részletfizetés két részletben lehetséges: az első részlet (a teljes tanfolyam díj fele) beiratkozáskor fizetendő, a második részlet pedig az első befizetést követő hónap elején. Részletfizetés esetén a meghirdetett kedvezményeket nem áll módunkban érvényesíteni.
 12. ÁRGARANCIA: Az IOK csak abban az esetben tudja garantálni a Hallgatóknak a fix óradíjat a tanfolyam végéig, ha a csoport minden tagja előre egyösszegben befizeti a teljes részvételi díjat! Késedelmes fizetés vagy részletfizetés esetén nem tudjuk garantálni, hogy az óradíj a csoportlétszám változása esetén ugyanaz marad a tanfolyam végéig.
 13. A beiratkozáskor a jelentkezők sorrendjében tudjuk kielégíteni az igényeket. A beiratkozást követően is elfogadunk jelentkezéseket, abban az esetben, ha van hely az adott csoportban. Késői jelentkezés /csoport betelt/ esetén az IOK igyekszik helyet találni a Tanulónak, de nem garantálja azt.
   
 14. A Tanuló köteles a tandíjat kifizetni az IOK-nak függetlenül attól, hogy a tanfolyamot végigjárja-e. A tanfolyam időközbeni befejezése nem jogosítja fel a tanulót a tandíj egészének vagy egy részének a visszakövetelésére. Olyan indokolt esetekben, mint pl. kórház, külföldi utazás, stb. mód van az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének későbbi felhasználására, vagy a másra átruházása 1 éven belül. Ezt haladéktalanul jelenteni és igazolni kell az IOK felé (igénybe nem vett szolgáltatásnak a személyesen történt bejelentést követő időszak időarányos tandíja minősül), amely a tanfolyami visszatérítést ez alapján kiadja.
   
 15. Az Ügyfél kezelési költség levonása után visszakapja a befizetett tandíjat, ha a tanfolyam megkezdéséig visszalép a tanfolyamtól. A kezelési költség mértéke a befizetett tandíj 10%-a, de minimum 2000 Ft.
   
 16. A Tanuló jelentkezésével elfogadja a tanfolyam összes részletét/ tanfolyami időtartam, helyszín, nap(ok), időpont, tudásszint, ár/. Amennyiben a Tanuló változtatni kíván bármely fenti részleten, az IOK- lehetőségeihez mérten – igyekszik költségmentesen megoldani a kérdést, de nem garantálja azt.