Telefon: +36-20/345-2566
E-mail: info@ideaoktatasikozpont.hu


Beiratkozási és fizetési feltételek

BEIRATKOZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
 

1. A 16. életévét még be nem töltött Tanuló csak szülői beleegyezéssel iratkozhat be.
 

2. Beiratkozáskor a Tanuló aláírásával hozzájárul adatainak az IDEA Oktatási Központ  - továbbiakban IOK - által történő nyilvántartásba vételéhez. Ezen adatokat az IOK szigorúan bizalmasan kezeli, külső félnek át nem adja.
 

3. Az IOK vállalja, hogy minőségi oktatási szolgáltatást biztosít Tanulója részére az előzetesen, a beiratkozáskor egyeztetett időpontban, óraszámban, tudásszinten és csoportlétszámban (egyénileg, párosan vagy kiscsoportban).
 

4. Az IOK kötelezi magát az órák maradéktalan megtartására, az órák pontos kezdésére és befejezésére, a tárgyi feltételek és az ideális körülmények biztosítására. 
 

5. A tanítási óra időtartama 45 perc. A tanuló késése esetén nem áll módunkban az órát tovább tartani.Abban az esetben, ha a Tanuló három egymást követő alkalommal lemondja/ nem jelenik meg a tanórán az IOK nem garantálja, hogy a képzés további időtartamára helyet/ Tanárt biztosít számára.
 

6. Ha az IOK a Tanuló által kiválasztott oktatási szolgáltatás bármely részletén változtatni szeretne, azt köteles a Tanulóval a tanfolyam megkezdése előtt, de legkésőbb az első oktatási órán tudatni. Ha a változások a Tanuló számára nem elfogadhatóak, úgy a Tanuló a tanfolyam kezdete előtt az oktatástól elállhat. Ebben az esetben az IOK a befizetett tandíjat visszatéríti. Amennyiben a Tanuló kíván változtatni  az oktatás bármely kondícióján, az IOK igyekezik azt költségmentesen megoldani, de nem garantálja azt.
 

7. Az IOK vállalkozik arra, hogy az előre meghirdetett feltételekkel elindítja a tanfolyamot, fenntartja azonban a jogot arra, hogy amennyiben a kettőnél több főre meghirdetett oktatás csoportlétszáma két főre korlátozódik, úgy az alábbi  megoldásokat ajánlja fel a Tanulónak:

  • az óradíj változatlan marad, de a tanítási óra 90 percről 60 percre csökken
  • a tandíj az aktuális órára megemelkedik – erről az IOK árlistát ad ki -, melynek vállalása csak a Tanulók beleegyezésével történhet
  • a Tanuló egy másik, azonos szintű, más időpontban lévő csoportba kérheti át magát, illetve ha egyik fenti megoldás sem felel meg a Tanulónak, akkor az IOK visszafizeti a befizetett tandíjat, amennyiben a tanfolyam még nem kezdődött meg.


8. ​A tanítási óra lemondása csoportos oktatás esetén: 

  • óra elmaradása esetén a csoport és a tanár által egyeztetett új időpontban kerül sor a pótórára,
  • ha a tanuló nem jelenik meg a tanfolyami órákon, nem áll módunkban visszatéríteni a befizetett összeget,
  • felzárkóztató pótóra megtartására csak külön óradíj megfizetése esetén van lehetőség,
  • az oktató tanár távolmaradása esetén az OIK köteles helyettesítő tanárt biztosítani a meghirdetett időpontra, amennyiben ez nem sikerül, az elmaradt órát - előzetesen egyeztetett időpontban - IOK köteles bepótolni.


9. A tanítási óra lemondása egyéni vagy bérletes oktatás esetén:

  • ha a Tanuló betegsége vagy egyéb probléma esetén a tanítási óra megkezdése előtt legkésőbb 6órával lemondja azt, az óradíj nem kerül felszámolásra, az elmaradt órát bepótoljuk. 
  • a tanár betegsége, egyéb problémája esetén az IOK megpróbál helyettes tanárt biztosítani. Amennyiben a Tanuló ezt nem fogadja el, az óradíj szintén nem kerül felszámolásra, az elmaradt óra egy későbbi időpontban kerül megtartásra.
  • ha a Tanuló nem jelenik meg az órán, és  előzetesen nem jelezte távolmaradását, vagy az óra megkezdése előtt 6órán belül mondja le azt, az óradíj felszámolásra kerül!
​10. Az óradíj összegéről, fizetésének módjáról egyéni vagy páros oktatás esetén a Tanuló és az IOK közösen állapodnak meg. A megállapodás a képzés időtartamára (bérlet érvényességének idejére) szól, ez idő alatt a megállapított óradíj változatlan feltételek mellett nem emelhető.

11. A beiratkozáskor a teljes tandíj befizethető egy összegben, készpénzben vagy banki átutalással az IOK számlájára. Részletfizetés két részletben lehetséges: az első részlet (a teljes tanfolyam díj 50 %-a) beiratkozáskor, a második részlet pedig az első befizetést következő hónap elején fizetendő. A második részlet késedelmes befizetése vagy elmaradása esetén a Hallgató nem vehet részt az órán. Részletfizetés esetén a meghirdetett kedvezményeket nem áll módunkban érvényesíteni.


12. Nem tanfolyami képzések esetén 6, 10, 12 vagy 20 órás bérlet formájában lehetséges az óradíj befizetése. Alkalmankénti fizetés esetén az IDEA pótdíjat számít fel, és a kedvezményeket nem érvényesíthetőek. A bérlet a lejárati idő után egy alkalommal meghosszabbítható egyszeri 5000Ft-os pótdíj befizetése esetén. 


13. ÁRGARANCIA: Az IOK csak abban az esetben tudja garantálni a Hallgatóknak az előzetesen rögzített és elfogadott óradíjat a tanfolyam végéig, ha a csoport minden tagja előre egyösszegben befizeti a teljes részvételi díjat. Késedelmes fizetés vagy részletfizetés esetén nem tudjuk garantálni, hogy az óradíj a csoportlétszám változása esetén ugyanaz marad a tanfolyam végéig. 

 

14. Az utólagosan kifizetett órákra az IOK 20% késedelmi kamatot számít fel. 
 

15. A beiratkozáskor a jelentkezők sorrendjében tudjuk kielégíteni az igényeket. A beiratkozást követően is elfogadunk jelentkezéseket, abban az esetben, ha van hely az adott csoportban. Késői jelentkezés  - betelt csoport -  esetén az IOK igyekszik helyet találni a Tanulónak, de nem garantálja azt.
 

16. A Tanuló köteles a tandíjat kifizetni az IOK-nak függetlenül attól, hogy a tanfolyamot végigjárja-e. A tanfolyam időközbeni befejezése nem jogosítja fel a tanulót a tandíj egészének vagy egy részének a visszakövetelésére. Olyan indokolt esetekben, mint pl. kórház, külföldi utazás, stb. mód van az igénybe nem vett szolgáltatások ellenértékének későbbi felhasználására. Ezt haladéktalanul jelenteni és igazolni kell az IOK felé (igénybe nem vett szolgáltatásnak a személyesen történt bejelentést követő időszak időarányos tandíja minősül), amely a tanfolyami visszatérítésről ezek alapján dönt.

 

17. Az Tanuló a kezelési költség levonása után visszakapja a befizetett tandíjat, ha a tanfolyam megkezdéséig visszalép. A kezelési költség mértéke a befizetett tandíj 10%-a, de minimum 5000 Ft.

 

18. A Tanuló aláírásával elfogadja a tanfolyam/oktatás összes részletét (időtartam, helyszín, időpont, tudásszint, ár), továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az IOK-ban készült fotókat, videókat promóciós célra felhasználjuk.

 
 
Kérjük, a Tanuló az előre látható hiányzásait, problémáit minél előbb és minden esetben az oktatásszervezőnek, ne a tanárnak jelezze!