Telefon: +36-20/345-2566
E-mail: info@ideaoktatasikozpont.hu


Tréningek

A tréningeket vezetik: 

Dr. Koltói Lilla PhD tanácsadó szakpszichológus, szociálpszichológus, a KRE BTK oktatója


Dr. Senkei-Kis Zoltán PhD irodalomterápiás csoportvezető, az ELTE BTK oktatója
Problémamegoldó tréning

A hétköznapok során életünk minden színterén – család, párkapcsolat, munkahely- számos problémahelyzettel szembesülhetünk, amelyekre gyakran nem találunk megoldást, tanácstalannak érezhetjük magunkat. 
Problémamegoldó tréningünkön ezekre a helyzetekre keresünk megoldást olyan alkalmazott pszichológiai módszerekkel, amelyekkel a résztvevők elsajátíthatják a problémákkal való megküzdés hatékonyabb formáit, képessé válhatnak a pozitív problémaorientációra, negatív érzéseik elviselésére, tudatosabb rálátásuk nyílhat döntéseikre, problémahelyzeteikre, és önértékelésük is javulhat.

Kiknek ajánljuk?
 • Akik szeretnék problémamegoldó képességüket és kreativitásukat fejleszteni
   
 • Akik gyakran élnek át kudarcot vagy eredménytelen megoldást helyzetekben
   
 • Akik úgy érzik, hogy társas kapcsolataikban a problémamegoldó képességek hiányosságával küzdenek
   
 • Akik visszatérő életproblémáikra nem találják a megoldást
   
 • Akik szeretnék önismeretüket, önbecsülésüket fejleszteni
   
 • Akik szeretnék ismereteiket fejleszteni a pszichológia és kommunikáció területén
   


Önbizalom-növelő csoport kamaszoknak, serdülőknek

A kamaszkori kortárskapcsolati, beilleszkedési nehézségek, önértékelési zavarok komoly hatást gyakorolhatnak személyiségfejlődésünkre, későbbi lelki problémák kialakulásában is nagy szerepet játszhatnak. 
Önbizalom-növelő tréningünkön a fiatalok a játékos önismereti – és szociális készségfejlesztő gyakorlatok által hatékonyabbá válhatnak a kommunikáció és problémamegoldás terén, magabiztosabbá válhatnak, kapcsolataik, önértékelésük javulhat, ezáltal közösségbe való beilleszkedésük is könnyebben megvalósulhat. 

Kiknek ajánljuk?
 • Azoknak a fiataloknak, akik szeretnék magabiztosabbnak érezni magukat
   
 • Azoknak, akik a kortárskapcsolatok terén nehézségekkel küzdenek
   
 • Akik szeretnék önismeretüket mélyíteni
   
 • Akik szeretnék baráti, családi kapcsolataikat, beilleszkedésüket javítani
   
 • Akik szeretnének új kapcsolatokat építeni, jól érezni magukat egy csapatban
   
 • Akik iskolai, baráti közegben gyakran perifériára szorulnak, vagy bántalmazást élnek át


 

Női szerepek tréning

A társadalomban bekövetkezett változások számos kihívás elé állították a nőket. A női szerepek bővülése mellett a szerepek átalakulásával is szembe kell nézni, meg kell találni az egyensúlyt az elvárások és az egyéni jóllét között.
Tréningünkön különböző pszichológiai módszerekkel járjuk körül a női életutat és szerepeket, a gyakorlatokon keresztül segítjük elő a nőiség megélését és harmonikus beépülését a személyiségbe, a szerepkonfliktusok tisztázását, a pozitív énkép kialakulását.


Kiknek ajánljuk?
 • Azoknak, akiknek nehézségük van valamelyik női szerep teljesítésével.
   
 • Akik egy-egy szerepváltás miatt elbizonytalanodtak magukban.
   
 • Akik tartanak a rájuk váró szerepektől.
   
 • Akik nem, vagy csak nagy nehézségek árán tudják a szerepeiket összeegyeztetni.
   
 • Aki harmonikusabban, mélyebben szeretnék megélni a nőiségüket.
 

Senior csoport 
 
A nyugdíjba lépés korszakváltást, új életszakasz kezdetét is jelenti, amely számos változást hoz magával. A változásokkal szembenézve új lehetőségeket teremthetünk a személyiség fejlődésére és gazdagodására, ezáltal a pszichés jóllét megőrzésére, növelésére.
A csoportban az életszakasz kihívásait, feladatait és lehetőségeit vesszük sorra, a beszélgetéseken és a gyakorlatokon keresztül segítjük elő a teljesértékű időskor megélését.

Kiknek ajánljuk?
 • Azoknak, akiknek nehézséget okoz az új életforma kialakítása és megélése.
   
 • Akik nehezen néznek szembe az életkorral járó feladatokkal és problémákkal.
   
 • Akik szeretnék társas kapcsolataikat javítani, fejleszteni.
   
 • Akik szeretnék magabiztosságukat, pozitív énképüket megőrizni, illetve javítani.
   
 • Akik a nyugdíjba lépés előtt állnak, és szeretnének felkészülni a változásokra.


 

Kommunikációs tréning 

Mindennapi életünkben folyamatosan, több színtéren (család, munkahely, társasági élet, hétköznapi szituációk) kommunikálunk, de gyakran nem a megfelelő minőségben, gondot okozhat mások érzelmeinek, szándékainak értelmezése, vagy saját érzelmeink, gondolataink kifejezése.
Kommunikációs tréningünkön a különböző helyzetekre keresünk megfelelő megoldást, mellyel a résztvevők elsajátíthatják a szóbeli és írásbeli kommunikáció megfelelő formáit, képessé válhatnak hatékonyabban és tudatosabban kifejezni magukat.

Kiknek ajánljuk?
 • Akik szeretnék kommunikációs készségeiket fejleszteni
   
 • Akik gyakran érzik hátrányban magukat a nem megfelelő kommunikációjuk miatt
   
 • Akik szeretnék jobban kifejezni magukat
   
 • Akik szeretnék jobban érteni a másoktól jövő üzeneteket
   
 • Akik szeretnék ismereteiket fejleszteni a kommunikáció területén
   


Irodalomterápia

Mai világunkban egyre kevesebb alkalmunk, lehetőségünk van érzelmeink és gondolataink megosztására. Az irodalomterápia egy általános személyiségfejlesztésre irányuló módszer, melynek lényege, hogy közös olvasásélményen keresztül fejti ki hatását a résztvevőkre.
Egy tudatosan megtervezett és irányított folyamat, válogatott irodalmi művek olvasásával és megbeszélésével. 
Az egyéni vagy csoportos foglalkozásokon az érdeklődéshez, problémákhoz hangolt műveket közösen értelmezzük.

Kiknek ajánljuk?
 • Kamaszoknak, akik segítségre szorulnak a korukból adódó problémák feldolgozásához
   
 • Felnőtteknek, akik nehezen néznek szembe az életkorral járó feladatokkal, nehézségekkel
   
 • Akiknek könnyebb irodalmi műveken keresztül beszélni az érzéseikről.
   
 • Akik szeretik az irodalmat, a közös olvasás és beszélgetés élményét