Korrepetálás

Tantárgyak: 
 • Matematika
 • Magyar nyelv és irodalom
 • Informatika
 • Angol
 • Német
 • Fizika
 • Kémia
 • Biológia
 • Földrajz
 • Közgazdaságtan
 • Igény esetén más tantárgyakból is 


 
 • Általános iskolásoknak
 • Középiskolásoknak
 • Felsőoktatásban tanulóknak

 • Egyénileg
 • Párban
 • Kiscsoportban (3-4 osztálytárs)

Kollégáink a korrepetálások alatt a nagy türelemmel magyarázzák el az iskolában esetleg meg nem értett anyagrészeket. Segítünk felkészülni a dolgozatokra is, hogy ne legyen gyötrelem a tanulás, hogy mielőbb javuljanak az érdemjegyek.


Szakmai konzultációt biztosítunk minden tantárgyból:
 • Versenyre, vizsgára készülő 
 • Szakdolgozatukat író
 • A tantárgy iránt mélyebben érdeklődő
 • Tehetségük kibontakoztatására vágyó hallgatók számára